Квадрат жол белгілері

Тыйым салу бел гілері

Тіктөртбұрышты жол белгілері

Үшбұрышты жол белгілері

Дөңгелек жол белгілері

Теміржол белгілері

Сегізбұрышты жол белгілері

Өрт қауіпсіздік белгілері

Қауіпсіздіктің ескерту белгілері

Жеке жобалау белгілері

Сигнал беру діңгегі

СКМ бағаны

Медициналық және санитарлық мақсаттағы белгілер

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Өрнек HC"


Медициналық және санитарлық мақсаттағы белгілер

Медициналық-санитариялық белгілер медициналық мақсаттағы пункттердің және алғашқы көмек нысандарының, сондай-ақ санитарлық-гигиеналық рәсімдердің орындары туралы хабардар ету болып табылады.


 Белгінің коды   Түсграфикалық суреті Мағынасы
 И 2-01  Алғашқы  медициналық көмек  көрсету  Алғашқы медициналық көмек көрсету
 И 2-02  Зардап шеккендері (көшіру) алып шығу  құралдары  Зардап шеккендері(көшіру) алып шығу құралдары
 И 2-03  Гигиеналық  процедуралары (душ)  қабылдау  орны  Гигиеналық процедуралары (душ) қабылдау орны
 И 2-04  Көз емдеу орны  Көз емдеу орны
 И 2-05  Медициналық бөлме  Медициналық бөлме
 И 2-06  Медициналық  пунктпен телефон  арқылы байланысу  (жедел жәрдеммен)  Медициналық пунктпен телефон арқылы байланысу (жедел жәрдеммен)

© 2009 - ТОО "Өрнек HC"