Тыйым салу бел гілері

Квадрат жол белгілері

Қауіпсіздіктің ескерту белгілері

Өрт қауіпсіздік белгілері

Үшбұрышты жол белгілері

Тіктөртбұрышты жол белгілері

Дөңгелек жол белгілері

Теміржол белгілері

Сегізбұрышты жол белгілері

Медициналық және санитарлық мақсаттағы белгілер

Жеке жобалау белгілері

Сигнал беру діңгегі

СКМ бағаны

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Өрнек HC"


Жол белгілеріне арналған субстраттар, стандарттар бойынша барлық өлшемдер, сондай-ақ жеке белгілер.

Субстрат көрінісі Кеңес өлшемі Ішкі өлшемі Бағасы ҚҚС есебімен теңгемен
1 Үшбұрышты II III 700 x 700 x 700 2995
  900 x 900 x 900 3825
  1200 х 1200 х1200 6238
2 Сегіздік 2.5 II III В700 3845
  В 900 6380
3 Дөңгелек II III D 700 3916
  D 900   7172
4 Алаңы II III В 700 4387
  В 900 7208
5


Тікбұрышты 1,31.1-1.31.3 II III 500 х 2250 9578
700 х 3150 14770
 5.1-5.4, 5.34.1-5.34.2 I 900 x 600 3820
 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1- 4.9.3, 3,6.1-6.13 II III 1050 x 700 4911
1350 х 900 10281
1.32.1, 1.32.2, 1.32.3 II III 600 x 300 1930
800 х 400 2938
1.4.1-1.4.6, 5.29.1-5.29.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19 II III 350 x 700 2473
450 х 900 3860
5.7.1, 5.7.2, 5.29.2, 5.30.1- 5.30.3, 5.33 II III 350 x 1050 3803
450 х 1350 4703
5.32.1-5.32.3 II 350 x 1350  4935
5.8.1, 5.8.7, 5.8.8 II III 700 x 1400 9010
900 х 1800 15767
5.28 бір жақты көмір II 200 x 300 1478
200 x 300 1736
200 x 600 1987
6 Алаңы II III В 600 3818
В 800  5841

© 2009 - ТОО "Өрнек HC"